1995 yılında İstanbul’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Tekirdağ’da tamamladım. 2013 yılında girmiş olduğum üniversite sınavında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazandım ve 2018 yılında mezun oldum. Doc. Dr. H. Emir Yüzbaşıoğlu Ölçü Teknikleri ve Dr. Öğr. Üyesi Bora Korkut Anterior Estetikte Kompozit Restorasyonlar eğitimlerine katıldım. Tekirdağ’ da özel bir poliklinikte çalıştım. 2020 yılından itibaren Beyaz Diş Polikliniğinde çalışmaktayım.